GSM Alarm Profi 300 (alarm s GSM modulem)


Umístění Alarmu GSM

Umístění v autě musí být takové, aby stejně jako u bytu, nebylo nápadné. Lze ho umístit pod palubní desku, za sedadlo, schovat v zavazadlovém prostoru, prostě fantazii se meze nekladou. Bereme v úvahu také připojení k napájení a čidlům, alarm by také neměl být příliš blízko kovové karosérie.

Vnitřní uspořádání Alarmu GSM

Napájení používá běžný napájecí konektor 2,1mm, označený 9-20V, případně 9-20Vzál. Rozsah napájecího napětí je 9 až 20V, proudový odběr je závislý na připojených čidlech a ostatních zařízeních. Lze ho tedy připojit přímo k palubní síti 12V. Důležité je, aby připojovací bod byl trvale napájen (i po vypnutí zapalování). Jako záložní zdroj pro případ odpojení autobaterie stačí 6 tužkových baterií, které dokáží napájet alarm i několik dnů.
Nutností je také externí připojení vypínače a LED diody pomocí audio jacku 3,5mm, který je označen LED/VYP. LED diodu umístíme nejlépe na palubní desku. Pro aktivaci/deaktivaci alarmu použijeme buď skrytý vypínač (verze SW pro auto je uzpůsobena pro ovládání vypínačem, nikoli tlačítkem) nebo lze připojit ovládací jednotku pro ovládání klíčenkou. Při troše námahy by se dálo vymyslet i připojení na zamykací systém automobilu. Indikace signálu GSM se většinou nevyvádí, kontrolu připojení alarmu do sítě lze provést zavoláním na číslo alarmu.


Rozdíl oproti standardnímu SW alarmu je ve sníženém odběru. V případě použití skrytého vypínače a pasívních čidel (dveřní spínače) má alarm bez úpravy odběr cca 10mA v pohotovostním i aktivním režimu, což činí týdenní spotřebu zhruba 2Ah. Pro běžnou autobaterii 55Ah je to ztráta kapacity 3,6%, kdy je to ještě únosné. Pokud však alarm doplním modulem dálkového ovládání (odběr 5mA) a např. otřesovým čidlem (odběr 8mA), dostanu se k týdenní ztrátě kapacity autobaterie až k hodnotě 8,2%.
Pro snížení odběru byl upraven SW tak, aby umožňoval vypínání GSM modulu i napájených čidel. Při pohotovostním režimu je vypnut modul GSM, napájení čidel (svorka R2) a zapnut modul DO (svorka R1). Modul DO (svorka R1) je zhruba po 3 hod. také vypnut. Spotřeba pak činí pouze 2mA. Tento pohotovostní stav využívám v případě, kdy auto je ve střeženém objektu, v garáži, na zahradě se psem, prostě tam, kde možnost odcizení automobilu je mizivá. Zapínání modulu DO (svorka R1) je odvozeno od stavu na vstupu zapalování (svorka Čidlo4+). Pokud je na tomto vstupu kladné napětí, je modul DO (svorka R1) zapnut, při ztrátě napětí (vypnutí zapalování) je odpočítávána doba 3 hod, kdy je zapnut modul DO a je tedy možné aktivovat alarm.

Pokud aktivuji alarm, je zapnut modul GSM a zapnuto napájení dalších čidel (svorka R2). V případě vyvolání poplachu je tak téměř okamžitá reakce. Tento stav je využit pro krátkodobé stání (nákupní centra...). Po zhruba 6 hod. je modul GSM vypnut, stejně jako napájená čidla (svorka R2), v aktivním stavu zůstávají pouze pasivní čidla. V případě vyvolání poplachu je nejprve zapnut modul GSM, zapnuta čidla (svorka R2) a nasleduje volání, případně SMS. Delší doba reakce je nutnou daní za nižší spotřebu zabezpečovacího zařízení.

Jestliže je vyvolán poplach, zůstává trvale vše zapnuto (modul GSM i čidla). To kvůli možnsti sledování vozu pomocí signálu sítě GSM (umožňuje T Mobile se službou Kde je). Můžeme tak sledovat, kde se ukradený vůz právě nachází, přesnost v městské zástavbě (velký počet základnových stanic) je až desítky metrů, na venkově pak řádově stovky metrů až kilometry.

Připojení čidel lze provést jedním vodičem (druhým vodičem je kostra vozu) nebo dvouovodičově, V případě dlouhých vedení je dobré použít koaxiální kabel pro omezení rušení (plané poplachy). Samozřejmě mohu využít k napájení i svorku UZ a nechat periférie trvale napájet.

Připojení periférií

Pro připojení čidel a jejich napájení je použita šroubovacísvorkovnice, pro připojení externí LED diody a vypínače (modulu DO) je použit stereofonní jack 3,5mm. Zapojení je na obrázku:

Pro napájení celé zabezpečovací soustavy je použit napájecí konektor 2,1mm, +12V je na středním vývodu. Jako záložní zdroj pro krátkodobou zálohu můžeme využít šest tužkových baterií.

Závěr

Varianta pro použití v automobilu je zatím ve formě samostatného SW. Zůstává samozřejmě zachována konfigurace ze standardní varianty, pouze v některých případech je konfigurace omezena (konfigurace výstupů). Tato varianta je v současné době testována v reálném provozu, perspektivně se počítá se začleněním do standardní řady a rozšířením konfigurace.© A.K. 25.6.2016