GSM Alarm Profi 300 (alarm s GSM modulem)

Mechanická konstrukce

Oproti předchozím verzím se mechanická konstrukce hodně zjednodušila. GSM Alarm Profi 300 používá plastovou krabičku U-KP33, kterou dodává GM electronic. Její rozměry jsou menší než u U-KP17 (použité u předchozí verze s mobilem), materiál je odolný a zároveň snadno opracovatelný. Krabička má dva díly, spojené pouhým zaklapnutím. Celý alarm je umístěn na jediné desce plošných spojů, která je do plastové krabičky upevněna čtyřmi vruty 2,9 x 6,5 mm v rozich desky.
Následující obrázek je pro osazení modulem SIM900.


Modul M10 je po elektrické stránce shodný s modulem SIM900, proto elektrické schéma je stejné. Odlišné je zapojení vývodu, liší se i trochu celkový rozměr modulu. Proto byla deska plošných spojů konstrukčně upravena, nepatrně se liší i rozmístění otvorů pro indikační, ovládací a připojovací prvky. Další obrázek ukazuje variantu osazení s GSM modulem M10.


Před upevněním osazené a oživené desky alarmu je nutné použitou krabičku upravit. Úprava je poměrně nenáročná a spočívá ve vyvrtání několika otvorů. Ve spodním dílu krabičky je nezbytný otvor pro anténu (průměr 10 mm), dva otvory pro hlavní a záložní napájecí zdroj (průměr 6,4 mm) a otvor pro vodiče čidel. Otvory pro konektor Rx/Tx, konektor LED/VYP, konektor MIC a ADC je možné udělat jen v případě použítí těchto konektorů, pro běžné použití tyto konektory nejsou nezbytné a neosazují se. Standardní osazení je konektorem LED/VYP a MIC. Deska je HW připravena pro montáž konektoru ADC a SPK, tyto vývody však nejsou SW ovládány. Konektor Rx/Tx lze využít pro komunikaci GSM modulu s počítačem.
Ve vrchním dílu je nutné udělat otvory pro LED diody (průměr 3,2 a 5,2 mm) a pro ovládací tlačítko (průměr 6,4 mm)

Do takto připravené krabičky pak lze namontovat oživenou desku alarmu. Před konečným připevněním zkontrolujeme, zda všechny otvory "sedi", případně je malým kulatým pilníkem opravíme. Připojovací konektory, tlačítko a LED diody zajistíme patexem.© A.K. 25.6.2016