GSM Alarm Profi 300 (alarm s GSM modulem)

Stručný popis

GSM alarm Profi 300 je určen k monitorování určitého objektu, např. auta, bytu nebo dílny. Pokud dojde k narušení, volá prostřednictvím sítě GSM na jedno nebo více telefonních čísel a posílá SMS zprávu o druhu narušení. Na rozdíl od verze s mobilem je spolehlivější, má nižší spotřebu a vyšší rozsah pracovních teplot. Je určen zejména pro "tichý" poplach, kdy narušitel nepozná, že je zjištěn. GSM alarm Profi 300 ale umožňuje i připojení sirény, pokud je to vhodné. GSM Alarm Profi 300, stejně jako jeho předchůdce s mobilem nezabrání krádeži, pouze informuje o narušení hlídaného objektu. Je tedy vhodné GSM Alarm kombinovat s ostatními, např. mechanickými, zabezpečovacími systémy.

Celé zařízení je vestavěno do malé plastové krabičky, včetně GSM modulu. Napájení je řešeno externím zdrojem (klasický napájecí adapter 12V/500mA do zásuvky) nebo připojením do palubní sítě automobilu (i motocyklu). Napájecí napětí může být v rozmezí 9 - 20V. GSM alarm Profi 300 umožňuje i připojení zálohovaných napájecích zdrojů.
K ovládání slouží tlačítko a dvě červené LED diody. Všechny tyto prvky jsou vestavěny do krabičky. Tlačítko slouží k aktivaci a deaktivaci alarmu, menší červená LED signalizuje přítomnost signálu GSM, větší LED dioda stav alarmu (aktivní,neaktivní). Ovládací prvky lze také umístit mimo vlastní alarm a připojit pomocí konektoru. Aktivaci a deaktivaci lze také provést pomocí SMS zprávy.
Připojení poplachových čidel je prostřednictvím svorkovnice, která je dostupná po rozšroubování plastové krabičky. Tato svorkovnice umožňuje připojení až 4 nezávislých čidel, dále zajišťuje napájení např. pohybových čidel, připojení sirény a připojení dalších spotřebičů, ovládaných prostřednictvím sítě GSM.
GSM Alarm Profi 300 umožňuje široké uživatelské nastavení chování čidel pomocí telefonního čísla v určitém tvaru. Mohu tak nastavit, zda čidlo má spínací nebo rozpínací kontakt, zda má mít při odchodu nebo příchodu časovou prodlevu, či zda se má poslat SMS zpráva. Mohu daný vstup také zcela deaktivovat.
Pomocí telefonního čísla mohu také nastavit, zda se má prozvánět více telefonních čísel, zda se má posílat SMS zpráva na jeden nebo více telefonů, či zda se má posílat SMS zpráva o stavu napájení.
Uživatelsky také mohu nastavit, zda je připojena siréna, zda jsou připojeny dálkově ovládané spotřebiče nebo jakým způsobem lze aktivovat alarm.

Aktivace a deaktivace alarmu

Celý alarm je trvale napájen. Při odchodu z objektu aktivuji alarm tlačítkem (LED dioda krátce bliká), GSM alarm je v pohotovostním stavu. Čidla s nastavenou odchozí prodlevou nejsou do ukončení prodlevy kontrolována , mám čas opustit objekt, aniž bych spustil poplach. Po uplynutí odchozí prodlevy se periodicky kontrolují všechna aktivovaná čidla.
Při příchodu do objektu naruším některé čidlo, alarm vytočí telefonní číslo. Po 2-4 s mi začne zvonit mobil, já však nejprve zařízení tlačítkem deaktivuji. Mobil zmlkne, GSM alarm zavěsil. Tento způsob aktivace a deaktivace mi umožňuje rychlou kontrolu celého systému alarmu.
Aktivaci a deaktivaci lze provést také pomocí SMS, v poslední verzi SW i pouhým prozvoněním.

Chování alarmu při narušení objektu

Pokud naruší hlídaný prostor někdo cizí, začne mi vyzvánět mobil. Jestliže ho slyším, telefon zavěsím (nepřijmu hovor), po 20s mi přijde SMS zpráva s určením druhu narušení (např. Vstupni dvere). Při narušení dalšího čidla GSM alarm již nevolá, pouze pošle SMS zprávu. Celkem tedy mohu dostat max. 4 SMS zprávy. V případě narušení lze také nastavit sepnutí sirény.
V případě, že mobil neslyším, mám obsazeno nebo jsem nedostupný, GSM alarm po 40s zavěsí a pošle pouze SMS zprávu. Pokus o volání pak opakuje po 60s ještě jednou.
Mohu také nastavit prozvánění více telefonních čísel a to buď vždy nebo pouze v případě nedostupnosti či obsazení předchozího telefonního čísla. Také lze určit, zda se SMS zpráva bude posílat pouze mě nebo i na další tel. čísla.
Po 5 minutách od prvního narušení GSM alarm znovu zkontroluje všechny čidla, ty aktivní vyřadí z další kontroly a vrátí se do pohotovostního stavu. To znamená, že např. zůstanou otevřené dveře (toto čidlo se již nemůže kontrolovat), ale pohybové čidlo mohu nadále kontrolovat (zloděj již opustil prostor).

Dálkové ovládání alarmu a připojených spotřebičů

Alarm lze aktivovovat také pomocí SMS nebo prozvoněním, stejným způsobem lze ovládat i spotřebič připojený mezi svorku R1 (R2) a GND. Ovládání pomocí SMS je možné pro oba výstupy, prozvoněním lze pouze výstup R2. O úspěšném provedení příkazu lze také nastavit potvrzení zpětným vyzváněním nebo SMS.© A.K. 25.6.2016