Detektory bezdrátové

Obecný popis       Bezdrátové detektory

Bezdrátové detektory lze k alarmu připojit pomocí přijímače bezdrátových čidel. Jeho výstup pak připojíme k poplachovým vstupům alarmu namísto klasických drátových čidel. Volba typu bezdrátových čidel závisí především na částce, kterou jsme ochotni investovat. Pokud chceme kvalitní čidla s přijímačem, dostaneme se i na částku 2000 Kč.
Je proto nutné si předem rozmyslet, jaký typ čidel použijeme a zda není lepší použít kvalitnější klasická drátová čidla i za cenu složitější montáže.

Jestliže se rozhodneme z nějakého důvodu použít bezdrátová čidla, můžeme postupovat následujícím postupem.
V nabídce dodavatelů zabezpečovací techniky jsou většinou dvojice PIR čidlo - přijímač (alarm - siréna), případně kombinace jiných čidel (požární, vlhkosti ap.). Přijímač rozebereme a přizpůsobíme napájení a výstup tak, aby bylo možné ho připojit k alarmu. Čidlo lze většinou nakonfigurovat pomocí jumperů nebo přepínačů tak, aby pro více čidel postačoval jeden přijímač.

Možné řešení je uvedeno dále.

V současné době není možné použít následující postup, protože uvedená bezdrátová čidla již nejsou v nabídce dodavatele.

V nabídce firmy Flajzar je několik typů bezdrátových čidel (detektor pohybu, hlásič požáru, detektor vlhkosti, bezdrátový zvonek) a shodného přijímače. Tím je malá siréna, napájená přímo ze zásuvky 220V.
Tuto sirénku opatrně rozebereme a vyjmeme desku plošných spojů s přijímačem. Vlastní sirénu, napájecí trafo a krabičku dále nepoužijeme. Desku plošných spojů budeme napájet přímo z alarmu (UZ a GND), vývod pro sirénku připojíme do příslušného vstupu alarmu. Je vhodné příslušný vstup oddělit několika rezistory a tranzistorem. Upravený přijímač pak můžeme zabudovat do vhodné plastové krabičky.
Pokud chceme použít přijímač pro více čidel, je nutné všechny čidla nakonfigurovat na konkrétní přijímač.Původní alarm
Popis a technické údaje:
Detekce PIR max. 12m/110st. Dosah vysílač-přijímač cca 30m. Vysílač IR napájen z baterie 9V, přijímač ze zásuvky 230V.
Poznámka:
Původní řešení malého alarmu, který využijeme pro náš účel.
Detektor pohybu
Popis a technické údaje:
Detekce PIR max. 12m/110st. Dosah vysílač-přijímač cca 30m. Vysílač IR napájen z baterie 9V.
Poznámka:
Vlastní detektor pohybu je beze změny. Při použití více čidel a jednoho přijímače je nutno čidla správně nakonfigurovat.
Upravený přijímač
Popis a technické údaje:
Dosah vysílač-přijímač cca 30m. Napájení přímo z alarmu (UZ - GND), výstup je přizpůsoben
Poznámka:
Z původního alarmu - sirény je použit pouze vlastní přijímač pro komunikaci s čidlem. Napájení je řešeno z alarmu, výstup na původní sirénku je nahrazen spínacím tranzistorem.

Uvedené řešení vyhoví v mnoha případech, kdy nároky na detektory nejsou vysoké. Je ekonomicky srovnatelné s klasickými drátovými detektory. Lze ho rozšířit o další čidla, např. detektor vlhkosti, požární čidlo, magnetické čidlo.


© A.K. 25.4.2011