Novinky a změny aneb jak šel čas

25.6.2016 - Doplněna sekce Příslušenství/Ostatní, která obsahuje údaje o dálkovém ovládání alarmu a možnosti připojení k PC. Více zde.
10.6.2016 - Vytvořena speciální verze auto 23b pro auto. Má velmi nízkou spotřebu v pohotovostním stavu. Více zde.
5.6.2016 - Doplněna verze SW 1.7hvyp2sedlar - zákaznická úprava verze 1.7h.
13.12.2013 - Doplněna verze SW 1.7h pro modul SIM300DZ, který se ještě občas vyskytuje.
17.11.2013 - Aktualizovány detektory a napájecí zdroje v sekci Příslušenství.
15.10.2012 - Doplněny soubory ke stažení pro verzi s modulem M10.
10.10.2012 - Doplněny informace o verzi s modulem M10.
25.4.2011 - Doplněny informace o možnosti připojení bezdrátových čidel. Více zde.
20.1.2011 - Doplněny FAQ, týkající se alarmu GSM Profi 300.
9.12.2010 - Nová verze SW, reagující na změnu GSM modulu. Změna byla vyvolána ukončením výroby modulu 300DZ. Více zde
27.4.2010 - Doplněna sekce Hardware, která obsahuje podrobný funkční popis celého zapojení včetně schématu, postup při osazování a oživování alarmu a popis mechanické konstrukce.
11.4.2010 - Původní web www.alarmton.com zůstává nadále funkční, obsah je shodný s www.alarmgsm.cz.
10.2.2010 - V sekci Ke stažení doplněny dva manuály pro GSM Alarm Profi 300.
9.2.2010 - Doplněna tabulka jednotlivých verzí SW pro GSM Alarm Profi 300.
25.11.2009 - Na webu doplněny kontakty v sekci GSM Alarm Profi 300
29.10.2009 - Pokračuje vývoj základní verze GSM alarmu ve stylu Plug and Play, tj. maximální zjednodušení při instalaci a nastavení GSM alarmu.
5.10.2009 - Úspěšně vyzkoušena první verze GSM Alarmu Profi 300.
20.9.2009 - Zprovozněna nová doména www.alarmgsm.cz a nový e-mail alarmgsm@volny.cz. Původní web a e-mail budou funkční do konce března 2010.
30.6.2009 - Ukončen vývoj SW pro GSM alarm s mobilem.
25.4.2009 - Doplněny dotazy do sekce FAQ.Dále bylo aktualizováno příslušenství (detektory a zdroje).
20.4.2009 - Další verze SW - 3.5c reaguje na nabyté zkušenosti.
8.9.2008 - WWW stránky se dočkaly nového grafického zpracování. Snad k lepšímu....
2.5.2008 - Doplněny dotazy do sekce FAQ, které se týkají nové verze.
30.4.2008 - Verze HW 2.0 vyzkoušena i pro mobily Siemens řady 55 a 60 (S55, M55, A60, C60).
15.3.2008 - Nová verze HW 2.0. Tato verze řeší zcela jinak napájení mobilu. Nevyužívá baterii mobilu a neřídí proces nabíjení, protože obě tyto věci byly jedním ze slabých článků celého alarmu. Napájení mobilu je řešeno zdrojem, který se pro mobil chová jako plně nabitá baterie. To přináší zvýšení spolehlivosti (nedochází k vypínání mobilu vlivem baterie, není nutno měnit baterii po 2 - 3 letech). Drobnou nevýhodou tohoto řešení je komplikovanější řešení záložního napájení. Popis HW 2.0 je uveden ve stati GSM alarm, Verze 2.0, včetně popisu zapojení, konstrukce a instalace
16.4.2007 - Nová verze SW 3.3, odstraňující zjištěné nedostatky předchozí verze (potíže se SMS).
9.4.2007 - Doplněny další dotazy v sekci FAQ.
9.10.2006 - Zjištěn nedostatek v HW konstrukci. Při spojení jumperu JP1 nebyl spolehlivě detekován výpadek napájení. Nedostatek lze odstranit použitím jiného typu diod (1N4007) na pozici VD3, VD4 a VD5.
29.9.2006 - Vyzkoušeny další typy mobilů - Siemens řady 55 (C55, M55) a 60 (A60, C60). Mobil řady 35 se totiž nedá téměř sehnat. Konstrukčně se liší jiným konektorem a jiným zapojením vývodů.
14.6.2006 - Doplněny dotazy do sekce FAQ, týkající se ovládaní SMS zprávami.
17.5.2006 - Konečně dokončena a odzkoušena verze SW 3.2, která umožňuje aktivovat a deaktivovat alarm pomocí SMS zprávy a ovládat formou SMS spotřebič, připojený na svorku R1. Potvrzení o vykonání příkazu je zpětným prozvoněním.
12.5.2006 - Vylepšená verze SW 3.1, která zdokonaluje vlastnosti alarmu při samovolném vypnutí mobilu.
6.4.2006 - Doplněny další informace do sekce Kontakty.
13.3.2006 - Doplněny další dotazy do sekce FAQ, které se týkají náhradního zdroje AS1.
27.2.2006 - Nová verze SW, která umí sama zapnout mobil!!.
3.2.2006 - Doplněny informace o 10-měsíčním testu GSM alarmu v automobilu a jeho výsledcích. Dále doplněny další dotazy v sekci FAQ.
27.1.2006 - Další verze programu, která odstraňuje zjištěné nedostatky z provozu. Vyzkoušen telefon Siemens C45, možnost stažení českého manuálu. Odpovědi v sekci FAQ byly vzhledem k pokračujícímu vývoji aktualizovány, původní odpovědi jsou přeškrtnuty.
3.1.2006 - Doplněny další dotazy v sekci FAQ.
21.10.2005 - K alarmu GSM je možné připojit na svorku R1 signalizační zařízení (siréna). Maximální odběr 500 mA.
7.10.2005 - Doplněna sekce Nastavení MT. V ní je uveden podrobný postup při nastavení mobilu, konfigurování čidel a chování alarmu. Zde také uvedu případné odlišnosti při nastavovaní pro různé verze SW. Byly doplněny další dotazy v sekci FAQ. Další novinkou je možnost stažení českého manuálu k telefonu Siemens C35.
23.8.2005 - Doplněn popis HW verze 1.2. Ta nemá vstup 3+, naopak přibyl jeden výstup. Všechny součástky (s výjimkou C6 a C7) jsou umístěny na horní straně, zmenšil se také počet hodnot rezistorů.
22.7.2005 - Na www stránky doplněna sekce Verze SW, kde budu informovat o jednotlivých verzích programu. Stručně také popíši případné nové funkce.
13.7.2005 - Vyzkoušena verze programu, která umožňuje připojení sirény. Po narušení sepne na 30s sirénu.
11.7.2005 - Další verze programu umožňuje prozvánět až pět telefonních čísel.
27.6.2005 - Vznikla verze programu pro posílání SMS na dvě telefonní čísla.
10.6.2005 - Doplněny další dotazy v sekci FAQ.
31.5.2005 - Upraveny www stránky pro rychlejší načítání menu.
19.5.2005 - Při stavbě a oživování dalších alarmů zjištěna chyba v hodnotě kondenzátorů C6 a C7. Správná hodnota je 22pF.
18.5.2005 - založena sekce Novinky, ve které budu uvádět změny na WWW stránce AlarmTonu. Dále zde budu upozorňovat na technické změny alarmu a jeho další vývoj.
1.4.2005 - založeny tyto WWW stránky


© A.K. 15.6.2016