Konfigurace alarmu

Aby GSM alarm mohl pracovat, musí znát několik důležitých údajů. Ty jsou uloženy na SIM kartě v mobilu, GSM alarm si je odtud automaticky načte. Umožňuje uživatelsky nastavit konfiguraci všech čidel, zapínat a vypínat různé funkce a ovlivňovat chování alarmu v různých situacích.

Nastavovací režim AlarmuGSM

GSM alarm verze SW 2.1 umožňuje nastavit alarm pomocí SMS zpráv ve speciálním tvaru. Zasílání těchto SMS zpráv se provádí v nastavovacím režimu. Do nastavovacího režimu uvedeme alarm takto:

  1. Vložíme SIM kartu do alarmu
  2. Připojíme napájecí napětí
  3. Červená LED dioda 2x blikne, zhasne. Rozbliká se zelená LED dioda, alarm se přihlašuje do sítě GSM. Po chvíli začne červená LED dioda blikat v intervalu 1s.
  4. V okamžiku, kdy červená LED dioda začne trvale svítit, stiskneme tlačítko, LED dioda 2x krátce blikne, tlačítko uvolníme
  5. Červená LED dioda bliká krátce zhruba v intervalu 2s, zelená LED v intervalu cca 4s .
  6. GSM alarm je v nastavovacím režimu, připraven pro příjem nastavovacích SMS
  7. Pomocí SMS (viz dále) nastavíme parametry čidel, telefonní čísla, texty SMS atd.. Příjem nastavovací SMS je indikován dlouhým cca 3s rozsvícením červené LED
  8.  V případě, že chceme ukončit nastavovací režim, stiskneme tlačítko, červená LED se dlouze rozsvítí, několikrát blikne a zhasne. GSM alarm je neaktivní. Do stavu aktivního (hlídání) ho přivede stisk tlačítka. LED začne blikat, alarm je aktivní.

 

Tvar SMS pro nastavení  GSM alarmu

 

Tvar SMS pro konfigurační čísla je :

 

#Konf6#konfigurační číslo    ……………………..např.  #Konf6#*1101100110000000, význam jednotlivých číslic je uveden zde

#Konf7#konfigurační číslo    ……………………..např.  #Konf7#*101, význam jednotlivých číslic je uveden zde

#Konf8#konfigurační číslo    ……………………..např.  #Konf8#*10530001050, význam jednotlivých číslic je uveden zde

 

Tvar SMS pro telefonní čísla, na která se bude postupně volat, je :

 

#Alarm1#telefonní číslo    …………………..např.  #Alarm1#+420776165945

#Alarm2# telefonní číslo   

#Alarm3# telefonní číslo   

 

Tvar SMS pro nastavení textu odesílaných SMS:

 

#SMS1#text SMS .................................např. #SMS1#Naruseny dvere

#SMS2#text SMS .................................např. #SMS2#Naruseny okna

#SMS3#text SMS .................................např. #SMS3#Garaz

#SMS4#text SMS .................................např. #SMS4#Sklep

 

Tvar SMS pro aktivaci/deaktivaci alarmu:

#SMS5#text SMS .................................např. #SMS5#Zapni alarm!

#SMS6#text SMS .................................např. #SMS6#Vypni alarm!

 

 

Tvar SMS pro zapnutí/vypnutí spotřebiče, který je připojen na R1:

 

#SMS7#text SMS .................................např. #SMS7#Zapni topeni

#SMS8#text SMS .................................např. #SMS2#Vypni topeni

 

Tvar SMS pro zapnutí/vypnutí spotřebiče, který je připojen na R2:

 

#SMS9#text SMS .................................např. #SMS9#Zapni svetlo

#SMS0#text SMS .................................např. #SMS0#Vypni svetlo