Verze programu pro GSM Alarm Profi 300


Verze auto23b
10.6.2016
Speciální verze pro auto,
výstup R1 - napájení dálkového ovládání, výstup R2 - napájení otřesového čidla (současně se stavem R2 je zapínán/vypínán modul GSM)
vstup 4 - připojení na zapalování (běží motor).
Chování - deaktivace = vypnut modul GSM a R2, DO(výstup R1) zapnuto ještě 3 hodiny po deaktivaci nebo vypnutí zapalování, aktivace - modul GSM a R1, R2 zapnut, po 6 hodinách se vypíná modul GSM a R2.
Poplach - v případě potřeby je zapnut GSM modul, R1 i R2, zůstává trval zapnuto až do deaktivace DO
Dále doplněno zpožděné vyvolání poplachu (1,5s) kvůli rušení na vstupech.
Verze auto23b vychází z verze 18a.
Verze 1.7hvyp2sedlar
5.6.2016
Speciální verze pro aktivaci /deaktivaci pomocí dálkového ovládání, siréna se zapne okamžitě po poplachu, při aktivaci dojde ke krátkému sepnutí R1 (pípnutí sirény). Vychází z verrze 1.7h
Verze 2.0o
2.12.2015
Verze pro ovládání prozvoněním, Konf8 doplněna volba 2 - ovládání prozvoněním pro alarm a R2, potvrzení lze pouze zpětným prozvoněním Z programu odstraněny již nepoužívané sekvence.
Verze 1.8a
5.3.2015
Verze 17h doplněná kontrolou funkčnosti GSM modulu.
Verze 1.7h
1.3.2012
Doplněno ovládání R2, doplněno konfigurační čtyřčíslí do Konf8, konfigurace zůstává pomocí SMS.
Verze 1.7f
28.9.2011
Konfigurace je pomocí SMS zpráv v určitém specifickém tvaru.
Verze 1.6e
26.9.2011
Odstranění problémů s příchozími SMS. Konfigurace je možná pomocí mobilního telefonu
Verze 1.6d
13.9.2011
První verze SW pro GSM Alarm Profi 300 s modulem M10 vychází z posledních verzí SW pro GSM alarm s modulem SIM900D. Nastavení je uloženo na SIM kartě,lze použít nastavenou SIM kartu z předchozích verzí. Je doplněno zapnutí audia.© A.K. 15.6.2016