AlarmTon - GSM alarm - nastavení mobilu - verze 2.0 a 1.2

Od 30.3.2010 není GSM alarm s mobilem podporován, protože vhodné mobily už nejsou k mání a cena GSM modulu (použitém v GSM alarmu Profi 300) je stále příznivější. Použití GSM modulu také nesrovnatelně zvýší teplotní odolnost a spolehlivost celého alarmu.

Aby GSM alarm mohl pracovat, musí znát několik důležitých údajů. Ty jsou uloženy na SIM kartě v mobilu, GSM alarm si je odtud automaticky načte. Alarm verze 1.2 a vyšší umožňuje uživatelsky nastavit konfiguraci všech čidel, zapínat a vypínat různé funkce a ovlivňovat chování alarmu v různých situacích. Nastavení se provádí pomocí čísel v určitém tvaru, uložených v telefonním seznamu mobilu na určité pozici.
Pokud telefonní číslo nezadáme nebo nebude mít správný tvar, použije se základní nastavení, nastavené v programu. Tím je zachována jednoduchost nastavení, v případě, že nám základní nastavení vyhovuje.

Mobily řady 55 a 60 ukládají všechny SMS zprávy do paměti mobilu, nikoliv na SIM kartu. Proto je nutné použít upravený SW, aby alarm správně fungoval.
Nastavení mobilu provádíme zásadně bez připojeného alarmu. Pokud máme funční baterii v mobilu, je nejlépe zapnout mobil, provést nastavení, připojit mobil k alarmu a připojit napájení. Jestliže používáme náhradní zdroj (verze 2.0), připojíme napájení alarmu, zapneme mobil, provedeme nastavení a napájení alarmu odpojíme. Poté připojíme mobil k alarmu a napájení znovu zapojíme.

Nastavení mobilu obecně

Manuály k ovládání telefonu Siemens jsou ke stažení v sekci Ke stažení: Siemens C35, Siemens C45, Siemens c55, Siemens C60. Po vložení SIM karty do mobilu je potřebné nastavit telefon. Především vypneme zvonění (i vibrace), hlasitost nastavíme na minimum a vypneme osvětlení displeje. Nastavíme správný datum a čas. Zkontrolujeme číslo SMS centra, nastavíme platnost SMS na 3 hodiny a vypneme doručenku.

Nastavení telefonního seznamu v mobilu v AlarmTonu - GSM alarmu

Na pamětové pozici v mobilu č.1 až 5 jsou uložena telefonní čísla, na která bude alarm postupně volat. Musí být v mezinárodním formátu (+420 ......) a telefonní číslo na pozici 1. je povinné. Ostatní zadáváme v případě volání na další telefonní čísla. Tyto telefonní čísla jsou také využívána pro odesílání SMS zpráv.

Telefonní číslo na paměťové pozici č.6 je vyhrazeno pro konfiguraci čidel. Začíná znakem *, následují čtyři skupiny po 4 číslicích. První skupina je pro Čidlo1, druhá pro Čidlo2, třetí pro Čidlo3 a čvrtá pro Čidlo4- (Čidlo4+). Význam jednotlivých čislic je patrný z následujícího obrázku.

Parametr typ čidla udává, zda připojené čidlo při aktivaci spíná nebo rozpíná kontakt. Tímto parametrem také příslušný vstup úplně deaktivuji. Parametr prodleva při odchodu využíváme u čidel, která jsou umístěna ve vstupní zoně, např. vchodové dveře. Pokud totiž aktivuji při odchodu alarm, tyto čidla by okamžitě hlásila narušení. Pokud má příslušné čidlo nastavenou odchozí prodlevu, je toto čidlo kontrolováno po určité době (obvykle 20s). Parametr příchozí prodleva umožňuje do určité doby deaktivovat alarm, aniž by došlo k volání. Doporučuji však příchozí prodlevu nevyužívat, protože za prvé případnému zloději poskytne čas a za druhé nemáme kontrolu, že je alarm funkční. K parametru poslání SMS není snad třeba nic dodávat.
Pro ilustraci uvedu příklad. Pokud bude na paměťové pozici č.6 uvedeno *1101200210100000, bude se alarm chovat takto: Čidlo1 - v klidu rozepnuto, s odchozí prodlevou, bez příchozí prodlevy, SMS na jedno tel.číslo; Čidlo2 - v klidu sepnuto, bez odchozí a příchozí prodlevy, SMS na dvě tel.číslo; Čidlo3 - v klidu rozepnuto, bez odchozí prodlevy, s příchozí prodlevou, SMS se neposílá; Čidlo4 - neaktivní.

Telefonní číslo na paměťové pozici č.7 je vyhrazeno pro konfiguraci počtu volání, později přibude i nastavení časů volání a prodlev. Opět začíná znakem *, význam jednotlivých čislic je patrný z následujícího obrázku.

Počet tel. čísel, na která se prozvání, může být 1 až 5. Pokud je 1, vytáčí se tel. číslo na pozici 1. Pokud se volaný nehlásí, má obsazeno nebo je nedostupný, volání se po určité době opakuje. Pokud volaný příchozí hovor zruší (nebo přijme), volání se již neopakuje.
Pokud je parametr v rozsahu 2 až 5, záleží na dalším parametru (číslici), jak se bude GSM alarm chovat. Jestliže bude 1, budou se postupně prozvánět jednotlivá tel. čísla, bez ohledu na to, jak se volaný zachová. Jestliže bude 0 a volaný příchozí hovor zruší (nebo přijme), tel. číslo na následující pozici se již nevytočí. Třetí číslice určuje, zda se bude posílat SMS o výpadku a obnově napájení a na kolik tel. čísel. V případě posílání SMS o stavu napájení je nutno zapsat SMS o výpadku jako pátou a SMS o obnovení napájení jako šestou v pořadí (viz dále).
Pro ilustraci opět uvedu příklad. Pokud bude na paměťové pozici č.7 uvedeno *301, bude se alarm chovat takto: Při narušení volá alarm na tel číslo na pozici 1. Jestliže volaný hovor zruší (nebo přijme), na další tel. čísla se již nevolá. Pokud se volaný nehlásí, bude alarm postupně prozvánět tel. čísla na pozici 2 a 3. SMS o případném výpadku nebo obnovení napájení se posílá pouze na tel. číslo na pozici 1.

Telefonní číslo na paměťové pozici č.8 je vyhrazeno pro konfiguraci aktivace a deaktivace alarmu pomocí SMS zpráv a pro konfiguraci výstupu R1. Opět začíná znakem *, význam jednotlivých čislic je patrný z následujícího obrázku.

První tři číslice jsou vyhrazeny pro nastavení aktivace a deaktivace alarmu. První číslice udává, zda bude alarm aktivován a deaktivován pouze vypínačem (parametr 0) nebo i SMS zprávami na 7. a 8. místě (parametr 1 -podrobně viz dále). Druhá číslice udává, zda SMS zpráva bude autorizována. Jinými slovy, alarm půjde aktivovat a deaktivovat SMS zprávou (ve správném tvaru) z jakéhokoliv telefonního čísla (parametr 0) nebo pouze z telefonního čísla, uvedeného na 1. paměťovém místě v telefonním seznamu (parametr 1). Třetí číslice určuje způsob potvrzení, že příkaz byl přijat a proveden. Buď potvrzení nevyžaduji (parametr 0) nebo budu zhruba na 10s zpětně prozvoněn (parametr 5). Zde je nutno upozornit, že poslání a následné zpracování SMS zprávy nějakou dobu (řádově desítky sekund) trvá.
Další čtyři číslice nastavují výstup R1. První číslice určuje, jak bude výstup R1 ovládán. Buď bude úplně nevyužit (parametr 0), ovládán SMS na 9. a 10. pozici (parametr 1) nebo bude využit pro připojení sirény (parametr 3). V případě připojení sirény je siréna aktivována do 20s po narušení na dobu 30s. Druhá číslice udává, zda SMS zpráva bude autorizována (podrobně viz. předchozí odstavec). Třetí číslice určuje způsob potvrzení, že příkaz byl přijat a proveden. Buď potvrzení nevyžaduji (parametr 0) nebo budu zhruba na 10s zpětně prozvoněn (parametr 5). Poslední čtvrtá číslice určuje, zda výstup R1 bude ovládán vždy (parametr 0) nebo pouze v případě aktivace alarmu (parametr 1).
V případě, že telefonní číslo na pozici č.8 neuvedu, bude alarm nastaven takto: aktivace a deaktivace alarmu pouze vypínačem, výstup R1 nastaven pro připojení sirény.
Pro ilustraci opět uvedu příklad. Pokud bude na paměťové pozici č.8 uvedeno *1051001, bude se alarm chovat takto: Aktivovat a deaktivovat alarm mohu vypínačem i SMS zprávou. Oba způsoby lze kombinovat. SMS zprávu mohu poslat z jakéhokoliv telefonního čísla, protože autorizace není nastavena. O aktivaci či deaktivaci budu informován zpětným prozvoněním. Výstup R1ovládám SMS zprávami, autorizaci ani potvrzení nevyžaduji. Výstup R1 mohu ovládat pouze v případě aktivace alarmu.

Nastavení SMS zpráv

Nejdříve všechny příchozí i odchozí zprávy v seznamu smažeme. Seznam zpráv musí být před naším nastavováním prázdný!
Poté postupně zadáme SMS pro narušení jednotlivých čidel a odešleme. Postupujeme od Čidla1 až k Čidlu4 a to i v případě, že všechny čidla nevyužíváme. Před odesláním je nutné SMS zprávu uložit a teprve poté odeslat. Odesláním SMS zároveň zkontrolujeme, že posílání SMS funguje. V seznamu zpráv se objeví 4 odeslané a uložené zprávy. Jako pátou zadáme stejným způsobem SMS zprávu pro výpadek napájení, jako šestá zpráva bude SMS zpráva pro obnovení napájení.
SMS zpráva na 7. místě je určena pro aktivaci alarmu, na 8. pro deaktivaci alarmu, na 9. místě pro zapnutí výstupu R1, na 10. místě pro vypnutí výstupu R1. Všechny tyto zprávy mohou mít maximálně 20 znaků. Nejjednodušeji zadáme tyto zprávy posláním SMS (v příslušném pořadí) na mobil alarmu. V mobilu pak máme celkem 6 odeslaných a 4 přijaté SMS zprávy. Po příjmu SMS zprávy alarm postupně porovná přijatou zprávu se zprávami na 7. až 10. místě a v případě shodnosti provede danou akci. SMS zprávy musí být nastaveny i v případě, že danou možnost nevyužívám, tj. pokud chci pouze ovládat výstup R1, musím uložit SMS i na 7. a 8. místě. Na textu SMS zprávy samozřejmě nezáleží.© A.K. 1.9.2008