AlarmTon - GSM alarm 1.2

Od 30.3.2010 není GSM alarm s mobilem podporován, protože vhodné mobily už nejsou k mání a cena GSM modulu (použitém v GSM alarmu Profi 300) je stále příznivější. Použití GSM modulu také nesrovnatelně zvýší teplotní odolnost a spolehlivost celého alarmu.

Stručný popis

AlarmTon (GSM alarm) je určen k monitorování určitého objektu, např. auta nebo bytu. Pokud dojde k narušení, volá prostřednictvím sítě GSM na jedno nebo více telefonních čísel a posílá SMS zprávu o druhu narušení. Verze 1.2 umožňuje i připojení sirény nebo podobného zařízení. GSM alarm tedy v žádném případě nezabrání krádeži, na to jsou určeny jiné systémy, např. mechanické.

Celé zařízení je vestavěno do malé plastové krabičky, včetně mobilního telefonu Siemens C35i (M35i, C45) a záložního zdroje (9V baterie). Napájení je řešeno externím zdrojem (klasický napájecí adapter 12V do zásuvky) nebo připojením do palubní sítě automobilu (i motocyklu). Napájecí napětí může být v rozmezí 9 - 20V. Verze 1.2 umožňuje použít i jinou zálohovací baterii s větší kapacitou a zálohovat i napájení připojených čidel. Dobíjení baterie vestavěného mobilu je automatické, standardní záložní baterie spolu s baterii mobilu zajistí funkci zařízení při výpadku napájení minimálně po dobu 2 dnů. K ovládání slouží páčkový vypínač a červená LED dioda. Oba tyto prvky jsou buď vestavěny do krabičky (použití v bytě, chatě...) nebo připojeny pomocí konektoru (při použití v autě nebo na motocyklu). Zařízení musí být trvale napájeno, aby se mohla dobíjet baterie mobilu, dříve uvedený vypínač slouží pouze k aktivaci GSM alarmu. LED dioda pak indikuje stav zařízení. Připojení poplachových čidel je prostřednictvím svorkovnice, která je dostupná po rozšroubování plastové krabičky. Tato svorkovnice umožňuje připojení až 4 nezávislých čidel, dále zajišťuje napájení např. pohybových čidel, připojení sirény a připojení dalších spotřebičů, ovládaných prostřednictvím sítě GSM.
Verze 1.2 umožňuje uživatelské nastavení chování čidel pomocí telefonního čísla v určitém tvaru. Mohu tak nastavit, zda čidlo má spínací nebo rozpínací kontakt, zda má mít při odchodu nebo příchodu časovou prodlevu, či zda se má poslat SMS zpráva. Mohu daný vstup také zcela deaktivovat.
Pomocí telefonního čísla mohu také nastavit, zda se má prozvánět více telefonních čísel, zda se má posílat SMS zpráva na jeden nebo více telefonů, či zda se má posílat SMS zpráva o stavu napájení. Více o nastavení mobilu v sekci Nastavení alarmu.

Zapnutí a vypnutí alarmu

Po nastavení mobilu , připojení poplachových čidel, sirény a zapojení záložní baterie připojíme hlavní napájení. Vypínač ponecháme v poloze OFF. LED dioda začne blikat (zařízení kontroluje komunikaci z mobilem), po chvíli zůstane na cca 8 sekund svítit (probíhá načítání dat z mobilu), poté zhasne. Pokud jsou vyplněny v tel. seznamu konfigurační čísla (pozice 6.a 7.), LED dioda blikne a zhasne. Jestliže se poté LED na několik sekund rozsvítí, je chybně uloženo tel. číslo na pozici č.1. GSM alarm je v klidovém stavu, stará se pouze o dobíjení baterie v mobilu. Při odchodu z objektu přepnu vypínač do polohy ON (LED dioda krátce bliká), GSM alarm je v pohotovostním stavu. Čidla s nastavenou odchozí prodlevou nejsou do ukončení prodlevy kontrolována , mám čas opustit objekt, aniž bych spustil poplach. Po uplynutí odchozí prodlevy se periodicky kontrolují všechna aktivovaná čidla.
Při příchodu do objektu naruším některé čidlo, alarm vytočí telefonní číslo. Po 2-4 s mi začne zvonit mobil, já však nejprve zařízení deaktivuji (vypínač do polohy OFF). Mobil zmlkne, GSM alarm zavěsil. Lze také nastavit příchozí prodlevu, v tomto případě příslušné čidlo aktivuje alarm po určité době. Pokud v této době alarm deaktivuji, alarm telefonní číslo vůbec nevytočí.

Chování alarmu při narušení objektu

Pokud naruší hlídaný prostor někdo cizí, začne mi vyzvánět mobil. Jestliže ho slyším, telefon zavěsím (nepřijmu hovor), po 20s mi přijde SMS zpráva s určením druhu narušení (např. Kufr). Při narušení dalšího čidla GSM alarm již nevolá, pouze pošle SMS zprávu. Celkem tedy mohu dostat max. 4 SMS zprávy. Další postup už závisí na mě. V případě narušení lze také nastavit sepnutí sirény.

V případě, že mobil neslyším, mám obsazeno nebo jsem nedostupný, GSM alarm po 40s zavěsí a pošle pouze SMS zprávu. Pokus o volání pak opakuje po 60s ještě jednou.

Mohu také nastavit prozvánění více telefonních čísel a to buď vždy nebo pouze v případě nedostupnosti či obsazení předchozího telefonního čísla. Také lze určit, zda se SMS zpráva bude posílat pouze mě nebo i na další tel. čísla.

Po 5 minutách od prvního narušení GSM alarm znovu zkontroluje všechny čidla, ty aktivní vyřadí z další kontroly a vrátí se do pohotovostního stavu. To znamená, že např. zůstanou otevřené dveře (toto čidlo se již nemůže kontrolovat), ale pohybové čidlo mohu nadále kontrolovat (zloděj již opustil prostor).

Po kontrole narušeného prostoru uvedu GSM alarm do plného (tedy s kontrolou všech aktivovaných čidel) pohotovostního stavu přepnutím vypínače nejprve do polohy OFF, poté ON (Pravděpodobně stejně nejdřív zařízení vypnu a znovu zapnu po zajištění objektu.)

Chování alarmu při výpadku napájení

Při výpadku napájení mi GSM alarm pošle SMS zprávu, podobně pak při obnovení dodávky proudu mě znovu informuje SMS zprávou. Jak na tuto situaci budu reagovat, závisí opět na mě.

Dálkové ovládání alarmu a připojených spotřebičů

Od verze SW 3.2 je možné aktivovat a deaktivovat alarm pomocí SMS zprávy. Ovládání vypínačem zůstalo zachováno. Stejným způsobem lze ovládat i spotřebič připojený mezi svorku R1 a GND. O úspěšném provedení příkazu lze také nastavit potvrzení zpětným vyzváněním. Více o nastavení mobilu pro dálkové ovládání v sekci Nastavení alarmu.© A.K. 1.9.2008